Vill du lära dig mer om sparande i aktier och fonder?

Vill du enklare göra bättre affärer i aktier och fonder? Då är en aktiekurs för nybörjare något för dig. Den globala aktiemarknaden ger enorma möjligheter för dig som vill tjäna  mer.

Vi har lång erfarenhet av utbildningar och Mikael Hellbergs kurser i aktier och fonder är bra för dig som är nybörjare eller börjat spara lite. För dig som vill lära dig mer har vi även mer avancerade fortsättningskurser.

Kontakta mig för mer information

Fyll i dina kontaktuppgifter till höger om du vill veta mer om Mikael Hellbergs kurser i aktie- och fondsparande. Vi kontaktar dig med mer information om framtida kurser och datum. 

Kontakta mig för mer information om aktiekurser

2 + 4 =

Bättre affärer i aktier och fonder – grundkurs A

Huvudsyftet är att du enklare ska få en bättre global aktie-och fondportfölj och tjäna mer.

Mikael Hellberg, kapitalförvaltare med mer än 30 års erfarenhet av aktiemarknaden och investeringar i aktier och fonder lär dig grunderna i aktier och fonder och hur du ska göra bättre affärer. Du får lära dig i praktiken hur man gör bättre aktie- och fondaffärer och bygger upp en egen global aktie/fondportfölj. Portföljen inbegriper både ditt privata sparande men även stora delar av ditt sparande i privata pensioner, premiepension, kapitalförsäkringar, investeringssparkonto mm.

I den här kursen får du den kunskap som behövs för att komma igång med att spara i aktier och fonder. Kursboken Aktie- och fondhandboken ger en bra bakgrundskunskap. Du lär dig grunderna om aktier och fonder, risker och möjligheter med placeringar, om börsen och börsintroduktioner, kurslistor och index, aktievärdering, att köpa och sälja över Internet, fonder och fondval samt beskattning av aktier och fonder.

Du kommer att lära dig strukturera och systematisera ditt sparande och detta ger dig en helt ny syn på hur du kan göra bra och lönsamma aktie- och fondaffärer.

Förutom att gå igenom grunderna i aktier och fonder, går vi även igenom en mängd saker du ska tänka på för att bygga upp en riktigt bra aktie/fond-portfölj.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge den grundläggande kunskap som krävs för att komma igång och bedriva ett långsiktigt, regelbundet och lönsamt sparande i aktier och fonder.

Kursen behandlar aktiesparandets möjligheter och risker, portföljtänkande, aktievärdering och ger praktiska tips om hur det går till att köpa, förvalta och sälja aktier.

 • Aktier och fonder som sparform.
 • Vad är en fond?
 • Olika fonder och andra placeringar.
 • Hur väljer man bra fonder?
 • Att skapa en global aktie- fondportfölj.
 • Att köpa, förvalta och sälja aktier.
 • Aktiematematik och företagsekonomi.
 • Aktievärdering och informationskällor
 • Att fatta köp- och säljbeslut.
 • Beskattning av aktier och kapital. Privat sparande,pensionsförsäkringar,  investeringssparkonto,kapitalförsäkring, premiepension mm.

Lämpliga förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till deltagare som ska börja spara i aktier och fonder eller som redan sparar i enskilda aktier eller fonder.

Kurslokal

Stockholm centralt, exakt lokal meddelas senare.

Pris 3700 kr.

Kursstart 2020

Alltid 6 kurstillfällen kl 18- 21. Alltid samma dag.

20200203- 0309 Måndagar 6 ggr

Fler kurser kommer senare. Maila oss om du vill veta nya kursdatum.

Anmälan

Jag anmäler mig härmed till Bättre affärer i aktier och fonder – grundkurs A

5

Datum:

Exakta datum se ”Kursstart”.

Alltid 6 kurstillfällen kl 18- 21. Alltid samma dag.

5

Plats:

Stockholm centralt, exakt lokal meddelas senare.
5

Pris:

3700 kr ink. moms.

5

Detta ingår:

6 kurstillfällen * 3 timmars undervisning.

Aktie- och Fondhandboken av Björn Wilke,  Textmaterial, Pdf-bilder, youtube-filmer mm.

Fri konsultation via mail  4 veckor efter kursen.

Anmälan till Bättre affärer och fonder - grundkurs A

8 + 4 =

Bättre affärer i aktier och fonder – fortsättningskurs B

Huvudsyftet är att du enklare ska få en bättre global aktie-och fondportfölj och tjäna mer.

Mikael Hellberg, kapitalförvaltare med mer än 30 års erfarenhet av globala aktiemarknaden och investeringar i aktier och fonder, lär dig i denna fortsättningskurs i aktier och fonder hur du ska göra ännu bättre aktie- och fondaffärer.

Du får lära dig i praktiken hur man gör bättre aktie- och fondaffärer och bygger upp en egen global aktie/fondportfölj. Portföljen inbegriper både ditt privata sparande men även stora delar av ditt sparande i privata pensioner, premiepension, kapitalförsäkringar, investeringssparkonto mm.

Du kommer att lära sig analysera och värdera enskilda aktier och fonder och aktiemarknaden som helhet. Du kommer att lära dig strukturera och systematisera ditt sparande och detta ger dig en helt ny syn på hur du kan göra bra och lönsamma aktie- och fondaffärer.

Fortsättningskursen går mycket djupare in på många avsnitten i grundkursen samt innehåller dessutom teknisk analys och hävstångsprodukter som börshandlade fonder mm.

I grundläggande tekniska analys lär du dig hur man enklare kan ”tima” affärerna. Vi går igenom olika formationer och trendföljande modeller. Du lär dig också förena teknisk och fundamental analys på ett bättre sätt.

Kursen behandlar även den internationella aktie/fondmarknaden. Vi lär oss mer om global fondanalys.

Andra placeringsformer, som till exempel optioner, warrants, börsnoterade fonder, bull- och bear-certifikat och aktieindexobligationer mm. Slutgilltligen förenar man allt i en mer aktiv aktie- och fondförvaltning.

 

Kursinnehåll

 • Aktiv kapitalförvaltning – skapa en bättre global aktie- och fondportfölj.
 • Aktiemarknadens psykologi.
 • Hitta kursvinnare – Aktiespararnas analysmodell.
 • Andra analys- och värderingsmodeller.
 • Beskattning av aktier och kapital, kapitalförsäkringar, investeringssparkonto, premiepension mm.
 • Den internationella aktie- och fondmarknaden.
 • Globala fonder och fondutvärdering.
 • Andra placeringsformer  t ex hävstångsprodukter som optioner, börsnoterade fonder, bull och bear-certifikat  och aktieindexobligationer.
 • Teknisk aktieanalys, grundläggande formationer, trender, modeller mm.
 • Hur förenar man teknisk och fundamental analys bättre.

Lämpliga förkunskaper

Kursen vänder sig till kursdeltagare som har kunskap motsvarande grundkursen i aktier och fonder.

 

Kurslokal

Stockholm centralt, exakt lokal meddelas senare.

Pris 2950 kr.

Kursstarter 2020:

Alltid 4 kurstillfällen kl 18- 21. Alltid samma dag.

20200204- 0225 tisdagar 4 ggr

20200317 – 0407 tisdagar 4 ggr

20200505 – 0526 tisdagar 4 ggr

Fler kurser kommer senare. Maila oss om du vill veta nya kursdatum.

Anmälan

Jag vill anmäler mig härmed till Bättre affärer i aktier och fonder – fortsättningskurs B

5

Datum:

Exakta datum se ”Kursstart”.

Alltid 4 kurstillfällen kl 18- 21. Alltid samma dag.

5

Plats:

Stockholm centralt, exakt lokal meddelas senare.
5

Pris:

2950 kr ink. moms.
5

Detta ingår:

4 kurstillfällen * 3 timmars undervisning.

Boken ”Hitta kursvinnare, konsten att bygga en lönsam aktieportf” av Anders Haskel, Teknisk analys grund, Pdf-bilder, Youtube-filmer mm.

Fri konsultation via mail  4 veckor efter kursen.

Anmälan till Bättre affärer och fonder - fortsättningskurs B

9 + 5 =

Mikael Hellberg

Föreläsare

Mikael Hellberg är aktiv i eget kapitalförvaltningsföretag och har lång erfarenhet av utbildning i aktier och fonder. Läs mer

Kursdeltagare

De personer som deltar på utbildningarna är väldigt varierande. Det är både kvinnor och män och alla åldrar. Deltagarna har varit mellan 15-85 år. Det är ganska jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Andelen kvinnor har ökat sista fem åren.
Fler och fler inser att sparande/investeringar/pension är viktigt och att man kan tjäna mer. Många inser att man kan göra bättre affärer om man kan lite mer.
Många känner sig också lugnare och tryggare när de kan mer.

Flest deltagare är mellan 30-70 år. Men yngre 15-30 år, både tjejer och killar, ökar också och fler kommer kontinuerligt. Även många pensionärer tycker det är roligt lära sig mer om aktier och fonder.